Hemsidans sidhuvud 2017-09-28

Avel och hälsa

Har du en renrasig registrerad svensk lapphundstik som är frisk och trevlig ?
 

Har du någonsin tänkt tanken att det vore roligt om hon fick valpar ?
På vår hemsida så presenterar vi möjliga avelsdjur under rubriken månadens hund.
Men naturligtvis kan vi i rasklubben också vara till din hjälp när du letar hanhund till din tik. I stort sett alla i styrelsen är dessutom erfarna uppfödare som gärna hjälper dig på rätt väg både när det gäller hanhundsval och mer praktiska saker runt valpning och uppfödning av valparna.

Även om du själv känner att du inte har möjlighet att ha en valpkull finns det uppfödare som kan tänka sig att leasa en tik. Detta innebär att du mot ersättning lånar ut din tik så att en uppfödare kan använda din tik i avel. Kontakta oss i SRSL så kan vi förmedla kontakt mellan dig och en uppfödare.

Det är jättestor efterfrågan på svensk lapphund, så det behövs fler valpar både för rasens fortlevnad och för blivande valpköpare. Så det är viktigt att så många friska, trevliga tikar som möjligt får möjlighet att få minst en kull.

När det det gäller hjälp med avel, avelshane och leasing av tik så kontaktar du oss lättast på denna adress avel@srsl.se

Rasstandard

Svenska kennelklubbens antagna beskrivning av den rastypiska svenska lapphunden kan du läsa HÄR.

RAS

 Rasspecifik avelsstrategi
 för svensk lapphund


Vi håller just nu på att sammanställa information för revidering av RAS. 

Nu gällande dokument finns 
HÄR.

BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Svenska kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BPH ge dig svaren på!

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Alla hundar är välkomna!

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år, men det finns ingen övre åldersgräns. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.

Källa: Svenska kennelklubben


Läs mer

Dávvir visar sin BPH-rosett
Dávvir visar sin BPH-rosett

MH

Mentalbeskrivning Hund – MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund av brukshundras och som ett underlag i avelsarbetet.

Mentalbeskrivning Hund, består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar.
'
Läs mer

HD/ED-test

Höftledsdysplasi, HD

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser.

Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär bl.a. att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD. Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD. Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.

Läs mer

Armbågsledsdysplasi, ED

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia.

ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen.

Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad.

Läs mer


 

Avelsregler

Svenska Kennelklubben har utgivit dokumentet Avel 2017, vilket ger information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet.
 

AVEL

SKK AVELSDATA

Skk avelsdata ger åtkomst till Svenska kennelklubbens data där du bl. a. får

  • information om alla svenskregistrerade hundar född 1990 eller senare, inkl. avkommestatistik
  • möjlighet att göra en provparning, där inavelsgraden beräknas
  • rasstatistik baserad på födelseår för svenskfödda hundar födda 1990 eller senare.
Läs mer

AVELSRÅD FÖR SVENSK LAPPHUND

På den här sidan finns viktig information och för rasen nödvändiga avelsråd.
 


HD- och släktskapsvärden finns också med på listorna, som underlättar valet av avelshane för tikägare i avelstankar.

För att komma till Avelsinformation Klicka här.

Släktskapslistor
Nu har vi fått årets släktskapssiffror från SLU. Vi kommer att lägga ut dem på hemsidan så fort vår ansökan om ansvarig utgivare är beviljad. Fram till dess kan ni mejla till sekr@slk.se, ange hundens kennelnamn eller regnummer på er hund så återkommer vi med uppdaterad släktskapssiffra. Om ni planerar valpkull och tittar på olika hanar så kan ni även skicka förfrågan till oss men räkna med att det tar lite längre tid innan svar kommer. 
Anledningen till den här extra proceduren hänger ihop med GDPR som är nytt för oss alla. 

Valpförmedling

Annonseringen är kostnadsfri.

För att få annonsera valpar på rasklubbens hemsida ska följande krav vara uppfyllda.

  • Medlemsskap i SLK
  • Kombinationen får ha maximalt 6,25% inavel
  • Kullen skall uppfylla SKKs grund- och avelsregler
  • Känd HD-status
  • Känd status för PRCD-PRA, även hereditärt fr.o.m. 2007-12-31.

Formulär för valpannonsering finns HÄR.

Om tiken går tom eller när alla valpar är sålda måste du meddela så att annonsen kan tas bort.

Erbjud dina valpköpare ett gratis första medlemsår. Formulär för Gåvo-/Valpköparmedlemskap finns på sidan Om oss under punkten Medlemskap.


 

Sjukdomsanmälan

För att hålla vår ras frisk och sund behöver vi få rapporter om sjukdomar som era hundar råkar ut för. För sjukdomsanmälan, klicka här