Hemsidans sidhuvud 2017-09-28

Månadens hund

Här presenterar vi hundar som ur avelsynpunkt är lite extra intressanta. Det kan vara hundar med låg släktskapsgrad, hundar ur kullar där ingen gått i avel eller hundar som ur annan aspekt är lite extra intressanta ur avelssynpunkt.