Hemsidans sidhuvud 2017-09-28

Sjukdomsanmälan

Anmälan om allergi, hudproblem, epilepsi, hjärtfel eller annan sjukdom.
 

Anmälan om sjuk hund

Det är mycket angeläget att rapportering av insjuknade hundar sker. Vi har ingen möjlighet att förhindra spridning eller förbättra rasens hälsotillstånd, om inte sjukdomsanmälningar kommer in.
Dessa inlämnas antingen av hundägaren, ägaren till fadershunden eller uppfödaren. Alla sjukdomar skall rapporteras.

"Det är ingen skam att få en sjuk hund, men det är skam att inte rapportera den."

 

Anmälan - formulär


  • Jag godkänner att SRSL hanterar mina personuppgifter och lagrar dem i digitalt medium. Vi samlar in informationen för att kunna hålla ett aktivt register över hälsa och ohälsa hos Svensk lapphund. Om du tillåtit offentlig visning, så är det din hunds namn och registreringsnummer som kommer visas inte ditt namn. Personuppgifterna hanteras endast av SRSL och kommer inte hanteras av tredje part.