Hemsidans sidhuvud 2017-09-28
Ordinare ledamöter i SRSL
Ordinare ledamöter i SRSL

Om oss

Den svenska lapphunden.

Vår svenska lapphund är ett kulturarv! En urhundsras med lång och intressant historia, som få hundar kan mäta sig med. Vi har saxat lite ur Wikipedia. Läs mer

Lite kuriosa!

Rasklubbens ändamål

Stadgar för Svenska rasklubben för svensk lapphund (SRSL) antogs 2017-05-27.

Ändamålet för rasklubben är att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom:

  • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört fullgoda rashundar.
  • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
  • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Stadgar

Stadgarna i sin helhet finns att läsa efter ett klick HÄR.

Organisation

På Svenska kennelklubbens initativ infördes efter beslut på Svenska lapphundklubbens årsmöte den 27 maj 2017 en ny organisation för hanteringen av de tre lapphund-rasernas intressen.

Tre särskilda rasklubbar bildades - för finsk och svensk lapphund samt lapsk vallhund. Varje rasklubb har som sitt uppdrag att svara för alla frågor för respektive ras medan specialklubben Svenska lapphundklubben har att genomföra de för raserna gemensamma aktiviteterna som utställningar, tävlingar, tidskriften Lapphunden mm. Slk svarar även för kontakterna med Svenska kennel-klubben.

E-postkontakt till rasklubben: svensklapphund@slk.nu

Erna-Britt Nordin, Gävle                ordförande

Lotta Sjaunja, Knivsta                    vice ordförande

Catharina Brandsten, Göteborg      sekreterare

Cattlin Marques, Rimbo                  kassör
           

Madelene Lindström, Furuby          ledamot    

Anna Tallroth, Uppsala                   suppleant

Susanne Lindén Nyhlén, Alingsås     suppelant

Styrelsearbete på en ridklubb pågår. 
Morpelappens Avicii, ser till att allt går rätt till. foto: Stefan Allert

Medlemskap

Här anmäler du dig som ny medlem eller om du vill ändra något i ditt medlemskap.
Öppna formuläret genom att klicka på länken HÄR.


Medlemsavgiften är 350 kr, för familjemedlem 100 kr. Avgiften innefattar även medlemskap i vår specialklubb,
Svenska Lapphundklubben SLK. Fördelning: se nedan.

SLK avgifterna: 220 kr, familjemedlem 100 kr och utlandsmedlem 300 kr.

Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund SRSL:
medlemsavgift 130 kr, ingen avgift för familjemedlem.

Sammanlagda avgifter således:
Medlemsavgift: 350 kr
Familjemedlem: 100 kr
Utlandsmedlem: 430 kr


Gåvo-/ Valpköparmedlemskap

Erbjud dina valpköpare ett gratis första medlemsår.

Förutsättningen är att de inte tidigare är medlemmar. Som uppfödare betalar du endast 30 kr/valpköpare i adminstrativ avgift. Anmäl HÄR. 

Kontakt med rasklubben

  • Jag godkänner att SRSL hanterar mina personuppgifter och lagrar dem i digitalt medium så att SRSL har möjlighet att svara på min fråga. När dina personuppgifter inte längre behövs raderas dem. Personuppgifterna hanteras endast av SRSL och kommer inte hanteras av tredje part.