Hemsidans sidhuvud 2017-09-28
Fotograf: Cattlin Marques Fotograf: Cattlin Marques 

Summering av mötet den 24 april
Vi diskuterade det kommande fullmäktigemötet och HUS svar angående rasansvar.

RAS arbetet fortsätter. Vi har fått svar med hälsostatistik från två försäkringsbolag. Inväntar svar från fler. Hälsoenkäter kommer göras och samlas in inför en uppdatering av hälsoläget inför RAS uppdatering. Vi kommer även titta på de gamla hälsoenkäter vi har sedan tidigare och gå igenom dem för att upprätta så kompletta hälsolistor som möjligt. 

Glädjande vet vi om att flera svenska lapphundar skall göra BPH under våren. Vi diskuterar möjligheten att ordna BPH och hur vi kan få fler att göra BPH och MH. 

Hemsidan och rasklubben FB hålls löpande uppdaterade. Vi har fått många positiva reaktioner och det syns på besökar och inläggs statistik att antal besökare och interaktioner ökar. 

Tre promenadträffar är spikade och inbjudna till och fler träffar kommer det bli. RAS möte planeras till den 5 augusti på Blå Vingen i Knivsta. Vi tog policybeslutet att alla tre lapphundsraser är välkomna på våra träffar när det inte är begränsat deltagarantal. Det enda som krävs är ett medlemskap i någon av SLK rasklubbar. 

På uppfödarmötet hösten 2016 diskuterades behovet av en internationell databas där vi kunde få in alla svenska lapphundar oavsett vilket land de lever/är födda i. Vi blev då tipsade om en speciell databas av en av föreläsarna. www.breedarchive.com. Vi har nu sett till att denna databas öppnar upp för svensk lapphund och det kommer bli en utmärkt resurs för vår ras i det internationella avelsarbetet. Just nu ligger inte svensk lapphund ute ännu MEN gå gärna in och titta på kusinrasen finsk lapphund hur det ser ut och vilka funktioner som finns. 

Förutom månadens hund kom vi fram till att det vore trevligt med månadens aktiva hund. En medlem som själv är aktiv skall tillfrågas om hen är intresserad att hålla i detta. 

SRSL skall ta kontakt med de andra rasklubbarna för att få till ett delegatmöte inför fullmäktigemötet. 

Det var allt för denna gång/SRSL styrelse


 
Den 27 mars hade den nya styrelsen sitt första styrelsemöte.

Detta diskuterade vi och tog beslut om.
Hemsidan kommer flyttas till ett webbhotell som låter oss växa och utveckla hemsidan. Sidan du ser nu kommer fortsätta att uppdateras ända tills den nya sidan är i full drift och då pekas även denna domän om till den nya sidan.
Projektgrupp för korsavel: Catharina Brandsten och Cattlin Marques är tillsatta som styrelsens representanter. Ytterligare projektmedlemmar har tillfrågats varav två har tackat ja. Mer information kommer framöver.

Den bifallna motionen om ändrat hälsoprogram när det gäller höfter kommer styrelsen bereda för att sedan skicka in en ansökan till SLK/SKK om förändrat hälsoprogram.

En inbjudan kommer gå ut till rasklubbens medlemmar om att bli rasambassadörer som anordnar träffar och promenader lokalt runt om i sverige i rasklubbens regi. En liten rolig utmaning/tävling för att stötta klubben kommer bli presenterad under våren.

Rasklubben kommer arrangera den inofficiell utställning Genrepet för alla raser i slutet av Nov

Ett RASmöte planeras i augusti månad

Informationsinsamlande är påbörjat inför uppdateringen av RAS.

Hanhundslistor och släktskapslistor kommer uppdateras. Månadens hund kommer göra comeback, där hundar som är värdefulla för aveln presenteras. Catrin Renlund resp. Madelene Lindström kommer hålla i dessa bitar.
Protokoll publiceras såfort det är justerat.
Ha en fortsatt trevlig påsk önskar styrelsen 

Protokoll

Enligt rekommendationer från SKK föreningskommitté har endast SRSL:s medlemmar tillgång till våra protokoll. 

Det krävs medlemskap i SRSL för att få inloggningsuppgifter. Maila till inloggning@srsl.se

När du har fått dina inloggningsuppgifter kan du klicka på knappen nedan för att komma till inloggningen.

INLOGGNINGEN VERKAR INTE FUNGERA SOM DEN SKA: EFTERSOM VI STRAX FLYTTAR TILL NY SIDA SÅ BER VI ER HA TÅLAMOD. PÅ DEN NYA SIDAN KOMMER DE LÖSENORD SOM NI FÅTT KUNNA ANVÄNDAS. DET GÅR ATT MAILA TILL SEKR FÖR ATT FÅ PROTOKOLL SKICKAT INNAN DESS.